ထုတ်ကုန်များ - JFE MERANTI Myanmar
Login
When You Build Ask for JMM Steel

When You Build Ask for JMM Steel

For Applications In

For Applications In

Find Your Way To Our Products

A specially designed range of high quality internatinally certified products to deliver exceptional performance and value.

Coming Soon

AZ150 နှင့် AZ200 ကုတ်တင်ပါဝင်သည့် ၅၅% အလူမီနီယံ - ဇင့် သတ္တုစပ်ကုတ်တင်နှင့် ဆေးအရောင်အုပ်ထားသော ထိပ်တန်းအရည်အသွေးရှိစတီး

ALZU

AZ70 နှင့် AZ100 ကုတ်တင်ပါဝင်သည့် ၅၅% အလူမီနီယံ - ဇင့် သတ္တုစပ်ကုတ်တင်နှင့် ဆေးအရောင်အုပ်ထားသော အဆင့်မြင့်အရည်အသွေးရှိစတီး

Coming Soon

Z140 နှင့် Z275 ကုတ်တင်ပါဝင်သည့် ဆောက်လုပ်ရာတွင်သုံးသော စံချိန်မီ သတ္တုရည်စိမ်စတီး

Coming Soon

Z80 ကုတ်တင်ပါဝင်သည့် အရည်အသွေးမြင့် ဘက်စုံသုံး ဆေးအရောင်အုပ် သတ္တုရည်စိမ်စတီး

Have a question on JMM steel products?
Contact us now!