အလုပ်အကိုင် - JFE MERANTI Myanmar
Login

Voices of

JMM

JMM မှ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ အလုပ်အတွေ့အကြုံအကြောင်းကို နားထောင်ပါ

Find Job Listing
Tommy Lynn
Senior Engineer

Voices of

JMM

JMM မှ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ အလုပ်အတွေ့အကြုံအကြောင်းကို နားထောင်ပါ

Find Job Listing
Khin
Senior Engineer

Voices of

JMM

JMM မှ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ အလုပ်အတွေ့အကြုံအကြောင်းကို နားထောင်ပါ

Find Job Listing
Tommy Lynn
Senior Engineer

Voices of

JMM

JMM မှ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ အလုပ်အတွေ့အကြုံအကြောင်းကို နားထောင်ပါ

Find Job Listing
Khin
Senior Engineer

Build Your Career With Us

တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိခြင်းနှင့် မတူကွဲပြားမှု့ကို အားပေးခြင်း

JMM တွင် လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အသက်အရွယ်၊ ကျားမ၊ နိုင်ငံသား ခွဲခြားမှု့မရှိပဲ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိစေပြီး၊ တစ်ဦးချင်းစီ၏ ထူးခြားသောဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှု့များကိုလည်း ကြိုဆိုပါသည်။

နိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင်

JMM တွင် ဝန်ထမ်းတိုင်းအတွက် နိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ကို နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းစံနှုန်းများဖြင့် လေ့လာခွင့်ရရှိအောင် ပေးထားပါသည်။

စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ရေး အစီအစဉ်

ဝန်ထမ်းများ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်လာခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းများတိုးတက်မှုအလားအလာကောင်းများသည် JMM ၏အောင်မြင်မှုအတွက်အရေးပါသောအချက်တစ်ချက် ဖြစ်သည်။ ဝန်ထမ်းသစ်များရဲ့ တိုးတက်မှုများအတွက် နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိမန်နေဂျာများအနေဖြင့် အသိပညာဝေမျှပေးခြင်း နဲ့ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားပေးခြင်းများ ပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။

Open Positions at JFE MERANTI

Operation Planning


Supply Chain


Products and Technical Services


Finance


Expression of Interest

Are you interested in joining JMM, but don’t see an open position meeting your skillset? Please go ahead and send us your CV as we’re continually looking for great talent.

Career | JFE Meranti Myanmar